Kısmi Zamanlı Öğrenci İş İlanları ve Sınavları

Açılan Yarızamanlı Öğrenci İş İlanları'na başvurabilmek için Öğrenci Burslar Sistemi'ndeki Yarı Zamanlı Öğrenci Modülü bilgilerinizi doğru şekilde doldurmanız gerekmektedir. Sistem tutarsız başvuruları kabul etmeyecektir