Hakkımızda

 

       

HAKKIMIZDA

         Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın faaliyetleri 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 2880 sayılı Kanunla değişik 46 ve 47. Maddeleri ve Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği  gereğince Öğrencilerin beslenme, barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur.