Görevimiz

GÖREVİMİZ

         Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Akademik ve İdari Personel ile öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedavi etmek veya ettirmek, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlamak, sosyal durumlarının düzeltilmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetlerde bulunmak ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme, eğlenme ve spor alışkanlıkları kazandırmak amacıyla faaliyet göstermektedir.

          Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; hizmet verdiği kesimin bütünü için bir sağlık kuruluşu, sosyal, kültürel, danışma ve rehberlik ile spor gereksinimlerini karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir.