Açılan İş İlanları

Birim İstek Adı İsteğin İlanda Son Kalma Süresi Basşvur
ZİRAAT FAKÜLTESİ Fakültemiz Tarla Bitkileri Bölümünde Kısmi Zamanlı Statüsünde Çalıştırılmak üzere Bölümün Yüksek Lisans Öğrencisi olmak,Yağlı Tohumlar Konusunda çalışıyor olmak,Ders Aşamasında olmak,Yağlı Tohumlar Analiz Laboratuvarında deneyimli çalışmaya sahip bir öğrenciye ihtiyaç vardır. 08.12.2017 Başvur
CEYHAN MESLEK YÜKSEKOKULU Ceyhan Meslek Yüksekokulu Yemekhanesi, İdari katı, Bilgisayar Labaratuvarları ve Elektrik Labaratuvarlarında yarı zamanlı çalışmak üzere Ceyhan Meslek Yüsekokulu öğrencisi olan 6 (altı) öğrenci alınacaktır. ((İş başvurusu yapan öğrenciler Birimimiz ilanınada başvuru yapacaklardır.)) Sınav Saati: 10:00 30.11.2017 Başvur
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde çalışmak üzere, bilgisayar kullanabilen, ayrıca bilgisayar kurulumu, bilgisayar donanımı ve yazılımı, internet, ağ bağlantıları, format atma konusunda bilgisi ve deneyimi olan,disiplin cezası almamış, 2.öğretim lisans öğrencisi olup, 3 adet kısmi zamanlı öğrenci alınacaktır. 27.11.2017 Başvur
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Fakültemiz DEKANLIK enformatik laboratuvarlarında çalıştırılmak üzere; 1(bir) kız öğrenci ve 2(iki) erkek öğrenci alınacaktır. Aranan Özellikler: **II. öğretim lisans öğrencisi olmak, **Bilgisayar donanım arızaları, network kurulumu ve işletim sistemleri yönetiminde tecrübeli olmak. 05.12.2017 Başvur
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Fakültemiz FİZİK bölümü lisans laboratuvarlarında çalıştırılmak üzere; 2(iki) öğrenci alınacaktır. Aranan Özellikler: ** Fizik ABD lisansüstü öğrencisi olmak, ** Araştırma ve öğrenci laboratuvarlarında daha önce deney yapmış olmak. 05.12.2017 Başvur
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Fakültemiz BİYOLOJİ bölümü lisans laboratuarlarında çalıştırılmak üzere; 5(beş) öğrenci alınacaktır. Aranan Özellikler: ** Biyoloji ABD lisansüstü öğrencisi olmak, ** Laboratuvar için ön hazırlık yapabilme konusunda tecrübeli olmak. 05.12.2017 Başvur


Açılan İş İlanları İçin Sınav Tarihleri ve Yerleri

Birim İstek Adı Sınav Tarihi ve Yeri
ZİRAAT FAKÜLTESİ Fakültemiz Tarla Bitkileri Bölümünde Kısmi Zamanlı Statüsünde Çalıştırılmak üzere Bölümün Yüksek Lisans Öğrencisi olmak,Yağlı Tohumlar Konusunda çalışıyor olmak,Ders Aşamasında olmak,Yağlı Tohumlar Analiz Laboratuvarında deneyimli çalışmaya sahip bir öğrenciye ihtiyaç vardır. 13.12.2017 / Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Dekanlığı Toplantı Salonunda saat 10:00'da
CEYHAN MESLEK YÜKSEKOKULU Ceyhan Meslek Yüksekokulu Yemekhanesi, İdari katı, Bilgisayar Labaratuvarları ve Elektrik Labaratuvarlarında yarı zamanlı çalışmak üzere Ceyhan Meslek Yüsekokulu öğrencisi olan 6 (altı) öğrenci alınacaktır. ((İş başvurusu yapan öğrenciler Birimimiz ilanınada başvuru yapacaklardır.)) Sınav Saati: 10:00 01.12.2017 / Ana bina A 201 Seminer Salonu
TIP FAKÜLTESİ Çukurova Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi, Kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrencilerde aranacak şartlar başlıklı 7.Madde de belirtilen şartları taşımaları şartı ile ; Fakültemiz Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalında görevlendirilmek üzere Tıbbi Laboratuvar bilgisi ve deneyimine sahip, tercihen Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 3.sınıf öğrencileri arasından 1 (bir) öğrenciye ihtiyaç vardır. 30.11.2017 / Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurul Odası/Saat:14.00
ADANA SAĞLIK YÜKSEKOKULU Audio-Visuel sistem bakımı,ders öncesi ve sonrası aktivasyon, bilgisayar sınıfı ve diğer tüm sınıflardaki bilgisayarların sistem kurulumu ve işletilmesi,teknik işlerde (format,program kurma, printır kurma ve onarım gibi) ve Fakülte yönetimi tarafından ihtiyaç duyulan alanlarda çalıştırılmak üzere II. Öğretimde okuyan 2(İki) öğrenciye ihtiyaç duyulmaktadır. 28.11.2017 / Sağlık Bilimleri Fakültesi- Saat : 10.00
TIP FAKÜLTESİ Çukurova Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi, Kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrencilerde aranacak şartlar başlıklı 7.Madde de belirtilen şartları taşımaları şartı ile ; Fakültemiz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında Kısmi Zamanlı Çalıştırılmak üzere, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Lisansüstü Programına kayıtlı öğrenciler arasından 1 öğrenciye ihtiyaç vardır. 30.11.2017 / Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurul Odası/Saat:14.00
TIP FAKÜLTESİ Çukurova Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi, Kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrencilerde aranacak şartlar başlıklı 7.Madde de belirtilen şartları taşımaları şartı ile ; Fakültemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans/Doktora eğitimi yapan öğrenciler arasından ; gram boya, asido rezistan boya (ARB) ve neisser boya gibi bakteriyolojik tanıda kullanılan nitelikli boyama yöntemlerine pratikte uygulayabilecek tecrübesi olan, rutin kültürün yanısıra mikobakteri tuberkülozus tanısında kullanılan yavaş ve hızlı kültür tekniklerini bilen iki adet öğrenciye ihtiyaç vardır. 30.11.2017 / Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurul Odası/Saat:14.00
TIP FAKÜLTESİ Çukurova Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi, Kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrencilerde aranacak şartlar başlıklı 7.Madde de belirtilen şartları taşımaları şartı ile;Fakültemiz Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapan öğrenciler arasından; prenatal ve postnatal da hücre ekimi, hasatı ve GTS bantlama gibi kromozom elde etme yöntemlerinde, aynı zamanda moleküler genetik alanında DNA izolasyonu ve PCR’da tecrübeli iki (2) adet öğrenciye ihtiyaç vardır. 30.11.2017 / Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurul Odası/Saat:14.00
TIP FAKÜLTESİ Çukurova Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi, Kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrencilerde aranacak şartlar başlıklı 7.Madde de belirtilen şartları taşımaları şartı ile ; Fakültemiz Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalında ; personel ihtiyacı ve yetersizliği nedeni ile yazı işlerinde görevlendirilmek üzere, bilgisayar kullanımında deneyimli 1 (bir) öğrenciye ihtiyaç vardır. 30.11.2017 / Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurul Odası/Saat:14.00
TIP FAKÜLTESİ Çukurova Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi, Kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrencilerde aranacak şartlar başlıklı 7.Madde de belirtilen şartları taşımaları şartı ile ; Histoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri arasından ; ışık ve elektron mikroskobik doku takibi, kesit alma, doku kesitlerini boyama ve kullanılan malzemelerin sterilizasyon işlemleri ile, Anabilim Dalının pratik-teorik derslerinde de görev alabilecek 2 adet öğrenciye ihtiyaç vardır. 30.11.2017 / Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurul Odası/Saat:14.00
TIP FAKÜLTESİ Çukurova Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi, Kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrencilerde aranacak şartlar başlıklı 7.Madde de belirtilen şartları taşımaları şartı ile ; Adli Tıp Anabilim Dalı Adli Genetik Laboratuvarında çalışmak üzere, Biyoloji lisans ve Adli Genetik yüksek lisans programlarından mezun, en az üç yıllık Adli Genetik laboratuvar deneyimine sahip, DNA izolasyon yöntemleri ile PCR ve kapiller elektroforez cihazlarına hakim, 1 adet doktora öğrencisine ihtiyaç vardır. 30.11.2017 / Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurul Odası/Saat:14.00
TIP FAKÜLTESİ Çukurova Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi, Kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrencilerde aranacak şartlar başlıklı 7.Madde de belirtilen şartları taşımaları şartı ile ; Fakültemiz Öğrenci İşleri Biriminde görevlendirilmek üzere ; Danışma Biriminde görev alabilecek, kontrol ve mezuniyet işlemlerine yardımcı olabilcek, bilgisayar kullanımında da tecrübeli 1 (bir) öğrencinin Kısmi Zamanlı görevlendirilmesine ihtiyaç vardır. 30.11.2017 / Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurul Odası/Saat:14.00
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde çalışmak üzere, bilgisayar kullanabilen, ayrıca bilgisayar kurulumu, bilgisayar donanımı ve yazılımı, internet, ağ bağlantıları, format atma konusunda bilgisi ve deneyimi olan,disiplin cezası almamış, 2.öğretim lisans öğrencisi olup, 3 adet kısmi zamanlı öğrenci alınacaktır. 30.11.2017 / Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Saat 13.30
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Fakültemiz DEKANLIK enformatik laboratuvarlarında çalıştırılmak üzere; 1(bir) kız öğrenci ve 2(iki) erkek öğrenci alınacaktır. Aranan Özellikler: **II. öğretim lisans öğrencisi olmak, **Bilgisayar donanım arızaları, network kurulumu ve işletim sistemleri yönetiminde tecrübeli olmak. 06.12.2017 / Mülakat Saati: 11:00 - Mülakat Yeri: Dekanlık Katı - Fakülte Sekreterliği
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Fakültemiz FİZİK bölümü lisans laboratuvarlarında çalıştırılmak üzere; 2(iki) öğrenci alınacaktır. Aranan Özellikler: ** Fizik ABD lisansüstü öğrencisi olmak, ** Araştırma ve öğrenci laboratuvarlarında daha önce deney yapmış olmak. 06.12.2017 / Mülakat Saati: 13:00 - Mülakat Yeri: Fizik Bölüm Başkanlığı
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Fakültemiz BİYOLOJİ bölümü lisans laboratuarlarında çalıştırılmak üzere; 5(beş) öğrenci alınacaktır. Aranan Özellikler: ** Biyoloji ABD lisansüstü öğrencisi olmak, ** Laboratuvar için ön hazırlık yapabilme konusunda tecrübeli olmak. 06.12.2017 / Mülakat Saati: 13:00 - Mülakat Yeri: Biyoloji Bölüm Başkanlığı