TESYEV Bursu


 Tesyev Bursu


Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı ( TESYEV ) tarafından Üniversitemiz fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokullarında ön lisans, lisans, lisansüstü öğrenim gören öğrencilerinden, örgün eğitime devam eden ve maddi desteğe ihtiyacı olan engellilere burs verilecektir.
 
Ekler:
Burs Duyuru Metni
Burs Başvuru Formu
Taahhütname